Hiçbirimiz tüketim sürecinin dışında kalamayız. Hepimiz yaşamak için tüketmek mecburiyetindeyiz. Tüketmek bir zarurettir, bir mecburiyettir. Ancak, neyi tüketeceğiz, ne kadar tüketeceğiz ve nasıl tüketeceğiz? Tüketim davranışlarımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı neye göre düzenleyeceğiz? Tüketim sürecinin dengeli bir şekilde gerçekleşmesi için, tüketimin dayandığı bir değerler sisteminin olması gerekmektedir. Özellikle tüketimin bilinçli ve israf etmeden gerçekleştirilebilmesi için bir tüketim eğitimine ve ahlakına ihtiyaç duyulmaktadır.