Libya

Libya

UTESAV’ın, uluslararası rekabet koşullarını dikkate alarak bölgesel, sektörel ve tematik çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlayan Bölge Araştırmaları Merkezi Projesi kapsamında ülke raporları hazırlamıştır. Bu kapsamda birinci rapor, küçük nüfusu ve enerji sektöründen elde edilen gelirler sayesinde kişi başına düşen milli gelir bakımından Afrika’nın en zengin ülkelerinden birisi olan Libya raporudur.