Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya

UTESAV’ın, uluslararası rekabet koşullarını dikkate alarak bölgesel, sektörel ve tematik çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlayan Bölge Araştırmaları Merkezi Projesi kapsamında ülke raporları hazırlamıştır. Bu kapsamda ikinci rapor, pazarı hala birçok açıdan bakir bir pazar niteliği taşıyan ve hemen hemen tüm sektörlerde önemli rekabet imkânları bulunan Kuzey Makedonya raporudur.