Kur`an Buluşmaları

370. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. İbrâhim’e, kainatta bulunan her şeyin hakikati gösterilerek Allah'tan başka yaratıcısı ve yöneticisi olmadığı hususunda bilgilendirildiğini ve kesin bir imana ulaşsın diye yapıldığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

28 Kasım 2022 Pazartesi

369. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. İbrahim’in(a.s.) babası Azer’e apaçık bir sapıklık içinde olduğunu, ondan putlara ibâdeti terk edip doğru yola gelmesini istediğini ve hidâyeti için Allah’a yalvardığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

21 Kasım 2022 Pazartesi

368. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, O’nun “Ol” dediği gün her şeyin olacağını, gökleri ve yeri hak ile yarattığını, vakti geldiğinde sur’a üfleneceğini ve o günde de hükümranlığın O’nda olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

14 Kasım 2022 Pazartesi

367. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, kendilerini eski batıl dinlerine döndürmeye çalışan müşriklerin kötü emellerine karşı müslümanları uyaran, namazdın dosdoğru kılınmasını ve Allah'tan korkulmasını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

6 Kasım 2022 Pazar

366. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, din müessesesini mevki kazanmak ve servete ulaşmak için araç haline getirenlerin dünya hayatını değil de dini oyun haline getirmiş olduklarını ve elim bir azabın onları beklediğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.

30 Ekim 2022 Pazar

365. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah'ın ayetlerini alaya almamak veya eleştirmeye dil uzatanların yanlarından ayrılmak, şayet zorunda kalınması durumunda da uyarıda bulunulması gerektiğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.

23 Ekim 2022 Pazar

364. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah'ın gökten ve yerden türlü felaket göndermeye, kötülükte ısrar edenlerin müstehak oldukları felaketlerin vuku bulmasının kaçınılmaz olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

15 Ekim 2022 Cumartesi

363. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Kur’ân ile irtibat ve duanın önemini anlatan ayetleri birlikte okuduk.

10 Ekim 2022 Pazartesi

362. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, hayatın en esrarengiz gerçeklerinden biri olan uyku mucizesi ve onun büyük kardeşi olan ölümü anlatan ayetleri birlikte okuduk.

3 Ekim 2022 Pazartesi

361. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, gayb bilgisinin Allah’a mahsus olduğunu, varlık âleminde olup biten küçük-büyük, gizli-açık her şeyin bütün incelikleriyle Allah’ın ilmi ve iradesi altında cereyan ettiğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.

26 Eylül 2022 Pazartesi