Faaliyetlerimiz

360. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamberin Allah’a dayanarak peygamber olduğunu, davetini ilan ettiğini, azabın indirilmesini ve azaba karar verenin ise Allah’ın olduğunu anlatan ayetlerini birlikte okuduk.

19 Eylül 2022 Pazartesi

359. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamberin şahsında bütün müslümanlara imanlarından taviz vermemelerini anlatan ayetlerini birlikte okuduk.

12 Eylül 2022 Pazartesi

358. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’ın mü’min kullarına verdiği değeri gösteren âyetleri birlikte okuduk.

28 Ağustos 2022 Pazar

357. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, İslâm dininde insanın, mevki, zenginlik ve soyuna göre değil iman zenginliğine, takva sahipliğine göre Allah katında değer taşıdığını ortaya koyduğunu bildiren ayetleri birlikte okuduk.

1 Ağustos 2022 Pazartesi

356. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, fani dünyanın değerleri ve baki aleminin değerleri arasındaki farklılıkları bildiren ayetleri birlikte okuduk.

5 Temmuz 2022 Salı

355. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, inkarcılara yönelik bir ispat çağırısını bildiren ayetleri birlikte okuduk.

5 Temmuz 2022 Salı

354. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, musibetlerin İlahi birer uyarı olma özelliği ve inkarcıların bundan ibret almayışlarını bildiren ayetleri birlikte okuduk.

5 Temmuz 2022 Salı

353. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve bu suretle Allah'ı ve elçilerini yalancılıkla suçlayan kimselerin inkarlarında hiçbir hakikat bulunmadığını bildiren ayetleri birlikte okuduk.

5 Temmuz 2022 Salı

352. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, Kur'an'ın bize gösterdiği şekilde canlılar alemine bakmayı ve "ümmet" kavramını bildiren ayetleri birlikte okuduk.

5 Temmuz 2022 Salı

351. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, inanmakta ısrar eden ve Hz. Peygamber(s.a.v)'den mucize isteyen inkarcıların isteklerine karşı Allah'ın niçin cevap vermediğini bildiren ayetleri birlikte okuduk.

5 Temmuz 2022 Salı