Güvenli İnternet

15 Aralık 2011 Perşembe günü UTESAV Genel Merkezinde gerçekleştirilen on üçüncü Haliç Buluşmasında Güvenli İnternet konusu tartışıldı. Toplantıya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK)...

Türkiye´de Hukuk Düzeni

9 Şubat 2011 Çarşamba günü UTESAV Genel Merkezinde gerçekleştirilen on ikinci Haliç Buluşmasında Türkiye’de Hukuk Düzeni konusu tartışıldı. Toplantıya, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Mustafa...

Habercilik ve Değerler

05 Kasım 2010 Cuma günü UTESAV Genel Merkezinde gerçekleştirilen on birinci Haliç Buluşmasında habercilik ve değerler konusu tartışıldı. Toplantıya, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu...

Anayasa Paketi ve Sivil Anayasa

UTESAV'ın medya yöneticileri, yazarlar ve yayın sorumluluları ile sürdürdüğü bir medya platformu olan Haliç Toplantılarının onuncu buluşmasında 28 Mayıs 2010 Cuma günü, Türkiye gündemindeki...

Demokratik Açılım Sürecinde Değerler ve İletişim

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından düzenlenen haliç toplantılarının dokuzuncu buluşmasında 24 Aralık 2009 Perşembe günü MÜSİAD Genel Merkezi'nde, medya yöneticileri,...

Sivil Anayasa-II

18 Aralık 2008 Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda ‘Sivil Anayasa’konusu ele alındı. Toplantıya, Prof. Dr. Ergun Özbudun,TGTV Başkanı Necati Ceylan, Hukukçular Derneği Başkanı Kamil Uğur...

Medya ve Siyaset İlişkileri

15 Mayıs 2008 Perşembe günü medya ve siyaset ilişkileri gündemi ile toplanan Haliç üyeleri, Türkiye’de demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesi için siyaset ve medya kurumlarının...

Siyaset, Medya ve Yargı Etrafında Yürütülen Tartışmalar

10 Nisan 2008 Perşembe günü düzenlenen altıncı toplantıda siyaset, medya ve yargı etrafında yürütülen tartışmaların değerlendirilmesi yapıldı. Haliç Buluşmasına siyaset bilimci Prof. Dr.Mümtazer Türköne...

Türkiye Gazetesi

13 Şubat 2008 Çarşamba UTESAV Genel Merkezinde gerçekleştirilen beşinci Haliç Buluşmasında Türkiye Gazetesi gündeme getirildi. Toplantıya, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, İsmail...

Özgürlüklerle İlgili Sorunlar Karşısında Medyanın Rolü

06 Şubat 2008 Çarşamba günü dördüncüsü gerçekleştirilen Haliç Buluşması’nda özgürlüklerle ilgili sorunlar karşısında medyanın rolü masaya yatırıldı. Türkiye Gazetesinin kurumsal sunumunun da yapıldığı toplantıda Türkiye’de...