Kur`an Buluşmaları

306. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! (Maide:62)

3 Mayıs 2021 Pazartesi

305. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Biz yalnız Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz.” (Maide:59)

26 Nisan 2021 Pazartesi

304. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan sizin dininizi oyun ve eğlence edinenler ile kâfirleri kendinize veli tutmayın. Eğer mü’min iseniz Allah’tan korkun.(Maide:57)

19 Nisan 2021 Pazartesi

303. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Sizin velîniz ancak Allah’tır, peygamberidir, bir de Allah’ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren müminlerdir. (Maide 55)

29 Mart 2021 Pazartesi

302. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (Maide:51)

22 Mart 2021 Pazartesi

301. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Yoksa Câhiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah’tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir?(Maide:50)

15 Şubat 2021 Pazartesi

299. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

İçinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar; bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. ( Maide:43)

1 Şubat 2021 Pazartesi

298. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Onlar, hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet...(Maide:42)

25 Ocak 2021 Pazartesi

297. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir.(Maide 40)

18 Ocak 2021 Pazartesi