Kur`an Buluşmaları

280. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru istikamet üzere olanlar için ne bir korku vardır, ne de üzülecekler.

21 Eylül 2020 Pazartesi

279. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları, kendinden bir rahmet ve lutuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. (Nisa 175)

14 Eylül 2020 Pazartesi

278. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lutfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir...(Nisa 173)

7 Eylül 2020 Pazartesi

277. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

...Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter.(Nisa 171)

18 Ağustos 2020 Salı

276. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

İnkâr edenleri ve hakkı gözetmeyenleri, Allah asla bağışlayacak değildir. Onları, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. (Nisa Suresi 168-169)

6 Temmuz 2020 Pazartesi

275. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı tutunacak bir delilleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi 165)

27 Haziran 2020 Cumartesi

274. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. (Nisa 164)

22 Haziran 2020 Pazartesi

272. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

"Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük" demeleri yüzünden... Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler... (Nisa 157)

8 Haziran 2020 Pazartesi

270. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Allah’a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince; işte Allah bir gün onlara mükâfatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir.(Nisa 152)

26 Mayıs 2020 Salı

269. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir.(Nisa 148)

18 Mayıs 2020 Pazartesi