• Teknoloji, ekonomi, sosyal bilimler sahasında ülke ve dünya çapında üstün vasıflı, bilgili, kültürlü insanlar yetiştirmek ve eğitmek gayesiyle ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim kurumları, üniversiteler; meslekî okullar, araştırma-geliştirme merkezleri, bilgi bankaları, spor tesisleri, kütüphane, teknopark, laboratuarlar kurmak; kurulmuş olanlara iştirak; etmek veya kurulmasına yardımcı olmak.
  • Sanayici, işadamı, işçi, üniversiteler, araştırma kurumları ile devlet arasında sevgi; saygı ve işbirliği bağlarını geliştirmek; bu maksatla ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik konularda konferans ve sempozyumlar tertiplemek; ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, bu maksatla yayınevi kurmak, görüntülü ve sesli yayınlar yapmak.
  • Her seviyedeki eğitim müesseselerinde öğrenim, araştırma, master veya doktora yapanlara karşılıklı ve karşılıksız burs vermek; yurt dışından gelen öğrenci, işadamı ve araştırmacılara eğitim sunmak; aynı maksatla yurt dışına öğrenci, işadamı ve araştırmacı göndermek.
  • Ekonomik ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme merkezleri, laboratuarlar, enstitüler ve muhtelif tesisler kurmak.
  • Millî ekonominin gelişmesi maksadıyla ihracat, sanayi, kalkınma, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak, iş adamı ve sanayicilere bilgi vermek, bu sahada yayın yapmak.
  • Sanayii, teknolojiyi ve ihracatı geliştirmek maksadıyla yurt dışındaki üniversitelerle, bilimsel kuruluşlarla temas kurarak, teknoloji transferleri sağlamak.
  • Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi hususunda faaliyetlerde bulunmak. Üreticileri kaliteli mal üretmeye yönlendirmek; bu hedefe ulaşmak için imalât, satış sektörlerinde panel ve yarışmalar tertip etmek, bu evsaflara uyan kurum ve kuruluşlara ödüller, sertifikalar vermek.
  • Ülke ekonomisi ve istihdamına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ödül vermek.
  • Sanayi ve çevre ilişkisini kurarak, ulusal ve uluslararası ekolojik dengeyi korumayı sağlamak; bu konularda gerekli araştırmaları yapmak.
  • Sanayiciyle hükümet arasındaki irtibatı sağlamak. Teşvik tedbirleri ve mevzuatlar hakkında gerekli alt yapıyı oluşturmak.