• İşadamları, üst düzey yöneticiler ve çalışanlara yönelik eğitim seminerleri düzenlemek; işletmelere ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmetleri vermek.
  • Teknolojik; ekonomik ve sosyal alanlarla ilgili cep kitapları hazırlatıp yayınlamak,
  • Teknolojik, ekonomik, yönetim ve sosyal alanlarla ilgili makalelerin yer alacağı akademik bir dergi yayınlamak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlemek,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kardeş araştırma kurumlar ve üniversiteler ile karşılıklı yayın alış verişi yapılmasının imkânlarını araştırmak,
  • Kişi ve kuruluşlara başarılı oldukları alanlarda ödüller vermek (Teknoloji ödülü, çevre ödülü vs.),
  • ÜSIP (Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi) çalışmalarını etkin şekilde yürütmek,
  • Yeni icat ve buluşlar ortaya koyan kişilerin çalışmalarını - oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirerek-kayda değer bulunanları, kamuoyuna duyurmak,
  • Üniversite öğrencilerine yönelik staj çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek,
  • Üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilişki kurarak, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan araştırma konularının Türkiye´nin sorunlarına alternatif çözümler üretecek şekilde seçilmesini sağlamak,
  • Öğretim görevlisi, öğrenci ve işadamlarından oluşturulacak gruplara, ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla yemekli istişare toplantıları düzenlemek