Mütevelli Heyet Üyeleri


Başkan              Mehmet Develioğlu

Başk.Yard.         Yusuf Cevahir
Başk.Yard.         Ahmet Doğan Alperen

Asil Üye             Nureddin Nebati
Asil Üye             İsrafil Kuralay
Asil Üye             Mehmet Akif Özyurt
Muhasip Üye     Gökhan Yetkin

Yedek Üye         Cihangir Bayramoğlu
Yedek Üye         Ahmet Samet Yapar
Yedek Üye         Ömer Serdar Yeşil

Denetleme Kurulu
Ali Rıza Yapar
Necmi Sadıkoğlu
İbrahim Ceylan

Divan Başkanlığı Kurulu
Başkan        Bayram Ali Bayramoğlu
Başk.Yard.  Ömer Serdar Yeşil
Katip Üye    Özcan Tokel

Vakıf Genel Müdürlüğü
Koordinatör  Abdullah Said Can