Mütevelli Heyet Üyeleri


Başkan                                  
Mehmet Develioğlu

Başk.Yard.                           Yusuf Cevahir
Başk.Yard(Muhasip Üye)     Ahmet Doğan Alperen 

Asil Üye                               Abdurrahman Kaan
Asil Üye                               İsrafil Kuralay
Asil Üye                               Mehmet Akif Özyurt
Asil Üye                               Kerim Altıntaş

Yedek Üye                           Sami Yılmaz
Yedek Üye                           Gökhan Yetkin
Yedek Üye                           Mahmut Ekrem Ensari

Denetleme Kurulu
Ali Rıza Yapar
Necmi Sadıkoğlu
İbrahim Ceylan

Divan Başkanlığı Kurulu
Başkan              Şekip Avdagiç
Başk.Yard.        Dursun Topçu
Katip Üye          Mahmut Ekrem Ensari
Katip Üye          Ömer Serdar Yeşil

Vakıf Genel Müdürlüğü
Genel Müdür     Hasip Arkavi