UTESAV 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV)’ın 09.09.2020 tarihli 13. Olağan Genel Kurulu Covid-19 tedbirleri kapsamında MÜSİAD Genel Merkez’de gerçekleştirildi.

UTESAV 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

 

UTESAV Divan Başkanı ve MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar’ın açılış konuşmasının ardından MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu’nun 2018-2020 döneminde yapılan UTESAV faaliyet raporunun açıklandığı genel kurulda gelecek vizyonuyla ilgili bilgiler Kurucular Kurulu üyeleriyle paylaşıldı.

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan Alperen’in 2018-2020 ve 2020-2021 dönemi bilançolarının açıklaması ve heyete sunulan kararların kabulünün ardından kurucular kurulunun dilek ve temennileriyle genel kurul son buldu.

Genel Kurulda UTESAV Mütevelli Heyeti asil üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi.

Mehmet DEVELİOĞLU – Başkan                   

Yusuf CEVAHİR – Başkan Yard.

Ahmet Doğan ALPEREN – Başkan Yard.

Dr. Nureddin NEBATİ - Üye

Gökhan YETKİN – Üye  

İsrafil KURALAY – Üye  

Mehmet Akif ÖZYURT – Üye

genel

genel

genel

genel