ÜÇ AYLARINIZ MÜBAREK OLSUN.

Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “Üç Aylar” 13 Şubat 2021 tarihinde başlıyor.

ÜÇ AYLARINIZ MÜBAREK OLSUN.

 

İsteklerimizi, arzularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya; Rabbimize yöneltme gecesi Regaib’in, hakka ve hakikate yükselme gecesi Miraç’ın, günahlardan arınma ve Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ulaşma aracı olan Berat gecesinin ve en önemlisi bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin üç aylar içinde olması, Müslümanlar açısından bu zaman diliminin ehemmiyetini arttırmaktadır.

Üç ayların gelişi, İslam âlemi açısından yeniden tefekkürün ve kapsamlı bir nefis muhasebesinin yapılması için mühim bir fırsattır. Bu feyizli zaman diliminde Müslümanlar bir kez daha geçmişe dair muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almak ve hayat içerisinde nerede durduğunu görmek için çaba sarf etmelidir. Nitekim dünyevileşme, dünyaya ait nefsani arzuların peşinde koşma, çağımızda insanı İslami manada olumsuz olarak etkileyen bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. İşte bu akıp giden hayat karmaşası içerisinde bize kulluğumuzu, ibadetimizi, hayatımızı ve ölümümüzü yalnızca Allah’a has kılmayı hatırlatan mübarek zaman dilimlerini iyi idrak etmemiz gerekmektedir. Buradan hareketle kendine dönmek, kendi kendine ve etrafına iyice bakmak, ebedi hayatı düşünerek, mahşerde Rabbin huzurunda duruyor gibi durmak bu süreci anlamlı kılacaktır.

Rabbimiz Tevbe Sûresi 36. ayette “Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. “ buyurarak kutsal kitabımızda haram aylara dikkat çekmiş ve Rasûlullah da haram ayları bize bildirmiştir.

Recep ve Şaban ayları, Kur’an-ı Kerim’in inzal olmaya başladığı ve Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran Ramazan ayı için bir hazırlık aşamasıdır. Ramazan ise Müslüman için bir yıl içindeki durumuyla alakalı iç değerlendirmede bulunduğu ve günahlarından, kötü duygu ve düşüncelerinden arındığı bir aydır. Bu kapsamda üç aylar, müminin ferd, aile ve toplum olarak iyiye yönelik değişiminin ve yenilenmesinin adıdır. Bunun için Efendimiz (s.a.v.) “Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” diye dua ederdi. İşte bu duanın bilincinde olan Müslümanlar olarak, hayatı boyunca kulluk şuuru içinde olmaya dikkat etmeli ve Allah’a olan aidiyetini pekiştirmeliyiz. Nitekim Rabbimiz “Duanız olmasa Allah size ne diye değer versin!” buyurarak insanın değerinin bir ölçüsü olan duaya verdiği önemi bildirmiştir.

İçinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerin bitmesine ‘üç aylar’ın vesile olması, kalplerimizin yumuşaması ve ruhlarımızın ferahlaması duasıyla…

Tüm İslam âleminin üç ayları mübarek olsun.

Mehmet Develioğlu

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı