Toplu İsyan ve Cevabı - Erol Yarar

Toplu İsyan ve Cevabı - Erol Yarar

Bir kişinin , bir mesele üzerinde fikrini belirtmesi demokrasi ve insan hakları çerçevesine meşru ve hatta teşvik edilen bir meziyettir. Çok seslilik ve farklı fikirleri zenginlik olarak görmek, toplumsal hayatın gelişmesi açısından sıhhat belirtisidir. Bir emekli askerinde sivil hayata geçtikten sonra önemli askeri konularda fikirlerini paylaşması toplumun aydınlanması açısından faydalıdır. Ama askeri bir topluluğun emekli veya değil siyasi erki etki altına alıp toplumu galeyana getirecek fiillerde bulunması, açıklama yapması en demokratik ülkelerde bile eşine rastlanmayan ve ülkemiz gibi darbelerin esiri olmuş, başbakanın ve bakanların askeri  emir komuta zinciri içinde asıldığı bir ülkede, kabul edilir yanı yoktur. 

Emeklilik sonrası, siyasi bir amaçla askerlerin buluşması , darbe hafızası güçlü olan ülkemizde en güçlü cevabı sivil toplumdan almalıdır. 

Çeneni kapa denmesi gerekenler; 

darbe travmalı bir toplumu inşa eden ve hala bu zihniyetinden vaz geçmeyen ve toplu açıklama cüretini gösteren bu emekli asker maskeli darbe sevicilerdir. Bu zihniyete sahip olanların derdi dış mihraklar olmamış, milli savunma sanayini geliştirmeye hiç çaba harcamamış, milletin değerlerini hiçe sayarak yıllarca sırça köşklerde bu millete tepeden bakmış,  milletin emanet ettiği silahı milletine karşı kullanmaktan çekinmeyen bu kişilerdir. Bunların bir çoğuda dışardan güdümlü kişilerdir. 

Askeri ceza yasasının 100. Maddesi toplu isyanı belirler, bir kişiden fazla askeri içeren bu eylemlerin cezası bellidir. Eline milletçe silah emanet edilenin, o silahı millete çevirmesi en büyük suçtur. Emekli olsa dahi "emekli asker" ünvanını kullanarak , siyaseti etkileme çabası toplu isyan ve kalkışma çabasıdır ve bu çerçevede değerlendirilmelidir. 

Bir sivil toplum kuruluşu kurucu başkanı ve 28 Şubat ve sonraki bir çok askeri darbenin sivil ve saldırıya muhatap tarafı olarak, ülkemiz savcılarını bu toplu isyanla ilgili gerekli işlemleri  yapmaları için, suç duyurusunda bulunuyorum.

Haddini bildirin, 

Toplu isyanın cevabını milli mahkemelerimizde verin.

Allah bu millete birlik versin , meselelerini birlikte çözme kabiliyeti versin ve bir daha darbe yüzü göstermesin.

Erol Yarar

MÜSİAD Kurucu Başkanı