Regaib Kandilimiz Mübarek olsun

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” Âl-i İmrân, 92

Regaib Kandilimiz Mübarek olsun

 

Mübarek üç ayların başlamasıyla pek çok önemli gün ve gece ile bu vakitlerde karşılaşacağız. Bu gecelerden ilki olan Regaib kandili üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olarak dini kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Rahmet ve bereketin tüm Müslümanların üzerinde sınırsızca dolaştığı bu gecenin fazileti bir yandan Recep ayının ilk gecelerinden bir tanesi olmasıyla daha fazla anlam kazanırken aynı zamanda kelime anlamı olarak bolluğun ve bereketin de Müslümanlar arasında yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Regaib kelimesi sözlükte ‘kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış’ anlamlarına gelirken ayrıca hadis ve fıkıh geleneğinde “bol sevap, mükafat, faziletli amel” manalarıyla anılıyor.

Dini kaynaklarda farklı rivayetler karşımıza çıksa da üç ayları nafile ibadetlerle geçirmenin fazileti üzerine İslâm alimleri ittifak etmişlerdir. Bunların yanı sıra kandil sıfatıyla anılmasının yanı sıra perşembeyi cumaya bağlayan gecede bulunması ve Recep aynın içerisinde yer almasıyla hususan önemini korumaktadır. Recep ayının başında bulunan Regaib Kandili ile birlikte başladığımız bu mübarek ayın son günlerinden bir tanesi de Mirac kandili olarak idrak edilmekte ve feyzinden, bereketinden faydalanılmaktadır. Bu iki mübarek gecenin birlikte Recep ayında yer alması Müslümanlar nazarında farz olan ibaretlere daha da önem göstermeyi, varsa kaza ibadetlerin telafi etmeyi ve nafile ibadetleri sıklaştırmayı gerektirmektedir.

Bolluğun ve bereketin bu mübarek günlerde bizi terk etmemesi ne kadar kıymetli ve önemli ise bu hususları etrafımızla paylaşmamız da aynı ölçüde ciddi olmamız gereken konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla dinimizin her fırsatta öğütlediği sadaka, infak, akika vb. ibadetlerinin sayılarının arttırılması ayrıca önemlidir. Âl-i İmrân Suresi’nin 92. ayetinde şu şekilde belirtilmektedir: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” Dolayısıyla mübarek ayların, gün ve gecelerin ehemmiyeti, öncelikle kendimizi iyiliğe ulaştırmak ardından da yakınlarımız ve akrabalarımızdan başlayarak herkesin iyiliğe ulaşmasını sağlamaktır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde sadakanın önemi şu şekilde vurgulanmaktadır: “Kıyamet günü müminin gölgeliği, onun verdiği sadakadır.” (İbn Hanbel, IV, 233.) Açıkça görebildiğimiz gibi üç ayların değerlendirilmesi hem bu dünya hayatında iyilik ve güzellik adına var olan şeylerin tatbiki ile mümkün olabilirken aynı zamanda mahşer gününde hesaba çekilmek için bekleyen herkes için bir önem anlamına gelmektedir. Verilen sadakalar, yapılan iyilikler ve ayet-i kerimede de belirtildiği gibi Cenab-ı Hakk’ın kalplerde olanı yakından bilmesi, eylemlerimizin bilincine varma noktasında bizlere yol göstermekte ve ahiret hayatının kolaylığına ulaştırmaktadır.

İbadetlerimizin kıymeti ve fazileti Hz. Muhammed’nin (s.a.v.) sünnet-i seniyyesine uygun ve layık olacak şekilde idrak edilmelidir. Bu vakitlerde tevbe-i istiğfar elden geldiğince korunmalı, yaşanmalı ve yaşatılmadır. Bu vesile ile bir kez daha Regaib Kandilimizin mübarek olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyor, rahmetin ve bereketin manevi hayatımızdan eksilmemesini diliyorum. İbadet ve bol sevap gecesi Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

 

Mehmet DEVELİOĞLU

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı