Osmanlı Arşivleri Ziyareti

Osmanlı Arşivleri’nde gerçekleştirilen toplan-tıda, UTESAV Başkanı İsrafil Kuralay, vakfın faaliyetlerini anlattı.

Osmanlı Arşivleri Ziyareti

Osmanlı Arşivleri'nde gerçekleştirilen toplan-tıda, UTESAV Başkanı İsrafil Kuralay, vakfın faaliyetlerini anlat-tı. UTESAV ile MÜSİAD Basım-Yayın- Amba-laj ve Reklam Sektör Kurulu ortaklığıyla yak-laşık 5 aydan beri düzenlenmeye devam eden Osmanlıca Türkçesi Kursu programının içeriğinden bahsedildi. 14 Haziran 2014 Cu-martesi günü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlı-ğı Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan "Osmanlıca Türkçesi Kursları Sertifika Töre-ni" programı ile ilgili görüşme yapıldı. Yapılan ziyarette, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yar-dımcısı Doç. Dr. Mustafa BUDAK, Daire Başkanı Dr. Önder BAYIR, Daire Başkanı Sebahattin BAYRAM Osmanlı arşivleri hakkında bilgi verdi. Sonrasında yetkililer tarafından heyetimize, Osmanlı Arşivleri gezdirildi.Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı kurum ziyaretine şu isimler katıldı; UTESAV Başkanı İsrafil Ku-ralay, UTESAV Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, MÜSİAD Basım-Yayın- Ambalaj ve Rek-lam Sektör Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, İTO Meclis Üyesi Şevket Aksoy ve UTESAV Müdürü Halil İbrahim Yılmaz katıldı.