Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bugünümüzü Allah Rasulü'nün örnekliğiyle ve değerleriyle buluşturabilirsek, insanlık o zaman huzuru yaşayacak; yeryüzü adaletle, hakikatle, merhametle ve şefkatle tanışacaktır.

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bugün sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) yeryüzüne teşriflerinin yıldönümüdür. O Rabbimizin tüm insanlığa gönderdiği en güzel örnek ve rehberdir.

Her gün okuduğumuz ayet-i kerimelerde yer alan bütün ahlaki değerlerin vücut bulmuş hali olan Hz. Peygamberimiz, kendisine gösterilen ilahi yolda çağlar üstü bir medeniyet inşasının temsilcisi olmuştur.

Yeryüzüne müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed’i (s.a.v) bugünden bakarak anlayabilmemiz ve en güzel şekilde örnek alabilmemiz bizlerin hayat kitabı Kur’an-ı Kerim ile yakın temasımıza bağlıdır. Nitekim Hz. Aişe validemiz kendisine Hz. Peygamber’in ahlakı sorulduğunda: “Siz Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dır” buyurmuştur.

Hz. Peygamberimizin (s.a.v) dünyaya gelişiyle hem bireysel hem de toplumsal alanda tarihin en büyük değişimi ve dönüşümü yaşanmıştır. Zulmün ve cehaletin hakim olduğu, adaletin anlamını yitirdiği bir ortamda Onun gelişi, ezilenler için bir umut, hakikati arayanlar için aydınlık bir yol, adaletin tesisi için adım olmuştur. Bu minvalde bugünden baktığımızda Mevlid-i Nebi’yi anmak; savaşlar, yoksulluk, Ümmeti Muhammed’in içinde bulunduğu ye’s hali gibi sorunlarla yüzleşmeyi ve yeniden Kur’an ışığında adalet temelli bir yöntem ile yeryüzünü tanıştırabilmenin yollarını arama çabası içinde olmaktır.

İdrak ettiğimiz şu günlerde, hem Müslümanların hem de tüm dünyanın gündeminde önemli bir yer tutan ve üzerine en çok konuşulan kişi olan Hz. Peygamberimizin (s.a.v) şahsına ve dolaylı olarak Müslümanlara -daha önce de yapıldığı gibi- yakışıksız yakıştırmalar yapılmakta ve çeşitli hakaretlerle alemlere rahmet olan Rasul’ün kıymetli hatırasına dil uzatılmaktadır. Her bakımdan tüm insanlık için gelmiş geçmiş en güzel örnek ve mensup olduğumuz dinin son temsilcisi olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) edilen hakaretler karşısında, asla gözlerimizi kapatıp, kulaklarımızı tıkayamayız. Başta Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere Batılı ülkelerin kutsal değerlerimize dil uzatması ve devlet eliyle Hz. Peygamberimizi (s.a.v) rencide edecek, Onun kutsal mirasını ayaklar altına alacak karikatürler paylaşmaları her hal ve durumda bizler için asla kabul edilemez.

Doğunun irfanını hiçe sayan, medeniyet ve değerler adına bize söz söylemeye ve ders vermeye kalkışan Batıyı -çok eskiye değil- daha 60 sene önce Cezayir’de yaptığı katliamları hatırlamaya ve kuruluş temelleri olan sömürgecilik faaliyetleriyle, güçsüzün üzerine basarak nasıl yükseldikleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Soykırımlarının sadece bir örneğini verdiğimiz batının medeniyet adına Müslümanlara söyleyecek bir sözü bulunmaktadır. Bilakis en güzel medeniyetin inşası Hz. Peygamberimizin muhteşem örnekliğiyle hayat bulmuştur.

Bugünümüzü Allah’ın Rasulünün örnekliğiyle ve değerleriyle buluşturabilirsek, insanlık o zaman huzuru yaşayacak; yeryüzü adaletle, hakikatle, merhametle ve şefkatle tanışacaktır. 1400’ü aşkın senedir önümüzde bulunan en güzel örneğe karşı yapılan saldırılara verilecek en güzel cevap, bu kadim medeniyetin değerleriyle tüm insanlığı hemhal edebilmek olacaktır.

Bu vesile ile alem-i İslam’ın Mevlid Kandilini tebrik eder, kardeşlik duygularımızı pekiştirmemize vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.

Mehmet DEVELİOĞLU

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı