Mekke’nin Fethi ve Müslümanların Özgürlük Mücadelesi

Mekke'nin fethinin 1390. yıldönümü vesilesi ile Müslüman âlemine barış, huzur ve sağlık diliyoruz.

Mekke’nin Fethi ve Müslümanların Özgürlük Mücadelesi

 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı hakkında bugün okuyabileceğimiz pek çok kaynak bulunuyor. İslami ilimler geleneğinde siyer yazımı diğer klasik ilimlere nazaran oldukça yeni bir yazım alanı olmasına rağmen muhtevası itibariyle günümüz Müslümanlarının en sık başvurduğu kaynaklar arasında yer alıyor. Martin Lings’in ya da Müslüman olduktan sonra anıldığı ismi ile Ebubekir Siraceddin’in Hz. Muhammed’in Hayatı isimli eseri başta olmak üzere İslâm’ın ilk ayetlerinin nazil olmasından itibaren Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatına kadar geçen süre, geçmişten günümüze tüm Müslümanlar için hem kutsal hem de son derece önemli bilgi kaynaklarını bizlere sunuyor. Bununla birlikte Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicretinden sonra savaş dönemleri gibi Müslümanlar açısından son derece meşakkatli ve imtihan dolu yılların ardından yeniden Mekke’ye dönmek zannederiz ki İslâm tarihindeki en önemli kırılmalardan bir tanesi olarak kabul edilebilir.

Yurt kavramı dünya üzerinde yaşayan her insan için ya alınan mesafe ile anılır ya da müdafaa edilen bir toprak parçası olarak önemini canlı tutar. Bununla birlikte Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’den ayrılacağı sırada Kâbe’nin yanına gelerek "Allah'ın yarattığı şeyler içinde en çok sevdiğim yer sensin. Eğer buranın halkı beni (zor­la) çıkarmasaydı, ben kendiliğimden çıkmazdım." (Heysemi, Mecmau‘z-Zevâid, 3/283) ifadelerini zikrettiği bilinmektedir. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı gibi aslında Mekke Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hem yurdu hem de kendisinden önceki peygamberlerden Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kâbe’yi barındırması itibariyle dünya üzerindeki en kutsal yerdir.

Bir Müslüman için yurt kavramının içeriği bu sayede gerçek anlamına kavuşmaktadır. Yurt hem Müslümanın dininin direği olan namazını kılabilmesi için ihtiyaç duyduğu toprak parçası anlamına gelirken aynı zamanda dünyanın da kutsallığı ve dünya hayatının ahirete hizmet eden yüzüne ışık tutmaktadır. Evet; Müslümanın yaşamı için namaz ne kadar kıymetli ise üzerinde namaz kılacağı yurt ve toprak da o kadar kıymetlidir. Müslümanlar tarih boyunca üzerlerinde hür bir şekilde dinlerinin gereğini yerine getirebilecekleri toprak parçaları için cihat etmişler ve yurtlarının kutsal oluşlarını Hz. Peygamberin (s.a.v.) yeniden Mekke’ye dönene dek müşriklerle girdiği mücadeleleri gerçekleştirdiği savaşlara nispetle belirlemişlerdir.

Müslümanlar için Dünya’yı İslâm coğrafyası kılma vazifesi savaşların tarih sahnesindeki konumlarından çok daha farklıdır. “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdir.” (Fetih, 1) Ayet-i kerimesinde de belirtildiği gibi bir yeri fethetmek işgal ya da ele geçirmek anlamına gelmemekte bilakis kapalı karanlık olan bir meskeni İslâm’a açmak, İslâm ile orayı aydınlatmak anlamına gelmektedir. Cahiliye döneminden itibaren Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine dönemi de dâhil olmak üzere Müslümanların zorlu yaşam mücadelesi Mekke’nin fethi ile birlikte yepyeni bir aşamaya ulaşmıştır. Böylece Müslümanların yaşadığı topraklarda gördükleri zulümler karşısında artık daha güçlü ve etkin bir mücadele vermeleri mümkün olmuş ve bu durum İslâmiyet’in yayılmasına da önemli katkılar sağlamıştır. Fetih düşüncesi ve fethetme eylemi Müslümanların dünya hayatına bakışları dikkate alındığında göz ardı edilmemesi gereken bir unsur iken aynı zamanda onları İslâm dışındaki tüm toplukların İslâm’ın hüküm ve kurallarını dikkate almalarına olanak tanımaktadır.

İşte Mekke’nin fethinin anlamı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dinin kutsal kıldığı ve hürriyetini elde edebileceği yurduna dönüşü anlamına gelmekte ve bugün yaşan Müslümanlar için de aynı anlamını mahfuz tutmaktadır. Bu vesile ile Mekke’nin fethi için canlarını hiçe sayan Sahabelerin şehadet mertebelerine canı gönülden eşlik ediyor ve diğer tüm şehitlerimize rabbimden mağfiret niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ruh şâd, Mekke’nin fethi tüm Müslümanlar için mübarek olsun. 

Mehmet DEVELİOĞLU

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı