Kur'an, Oruç ve Rahmet ayı Ramazan'a kavuştuk

Bin aydan daha hayırlı olduğuna iman ettiğimiz (Kadir 97/3) esenlik ayı, Müslümanlar açısından sadece geçen on bir ayın muhasebesinin yapıldığı bir zaman dilimi değil, gelecek olan yıla hazırlanmak için de bir nimet niteliğindedir.

Kur'an, Oruç ve Rahmet ayı Ramazan'a kavuştuk

"Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan bir rehber olmak üzere Kur'an'ın indirildiği aydır. Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun…" (Bakara, 2/185) 

Ramazan ayı, bütün İslam âleminde, diğer aylardan farklı olarak değerlendirilmektedir. Hiç şüphesiz, kutsal kitabımızda belirtildiği gibi hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim, bu ayda yeryüzünü şereflendirerek, canlı ve cansız tüm mahlukata nizam getirmeye başlamıştır.  

Oruç, bir işten kendini alıkoymayı ifade eder. Zımnen ise; Allah için, alışılagelmiş hayat tarzını terk etmektir. Oruç, namaz ve zekâtla olduğu gibi, adalet, merhamet ve infakla dost; riya, kibir ve cimrilik ile de düşmandır. Bu bağlamıyla, yeniden hayat bulma, arınma, hatırlama, kötü hasletlerden bertaraf olma ve rahmet ayıdır Ramazan. 

Bin aydan daha hayırlı olduğuna iman ettiğimiz (Kadir 97/3) Kadir Gecesi’ni de içerisinde barındıran bu esenlik ayı, Müslümanlar açısından sadece geçen on bir ayın muhasebesinin yapıldığı bir zaman dilimi değil, gelecek olan yıla hazırlanmak için de bir nimet niteliğindedir. Bu minvalde Ramazan ayının önemini vurgulayan Bakara 185. ayete baktığımızda, Kur’an’ın iki özelliğinin vurgulandığını görmekteyiz;

Kur’an, insanlara yol gösterici, Hadi’dir.

Kur’an, doğruyu yanlıştan ayırt edici, Furkan’dır.

Bu beyandan hareketle, hayır ve bereket ayı Ramazan’da, Kur’an’ın insan için bir hidayet ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vesilesi kılınması; tertil üzere, sabırla, takvayla ve huşuyla okunması gerekmektedir.

Ramazan, sabır ve sorumluluk eğitimi ayıdır. Her türlü nefsani arzulardan arınarak, yanındaki/yakınındaki kişiye yardım etmek için kendini sorumlu hissetmen gerektiğinin bir hatırlatmasıdır. Sadece mideye yapılan bir terbiye değil; öfkeyi yutma, sözleri süzgeçten geçirme ve davranışları terbiye altına almaktır. “Her kim oruçlu olduğu halde yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi terk etmezse, Allah’ın o kimsenin yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.” (Buhari Savm,8)

Rabbimiz! Ramazan’ı ihlâsla, hakkını vererek sürdürmeyi ve ömrümüz boyunca kendimizi imanla tutmayı bizlere nasip eyle! 

Rabbimiz! Ramazan vesilesiyle Kur’an ile bütünleşmeyi, Kur’an ile düşünebilmeyi ve Kur’an ile yaşamayı bizlere nasip eyle! 

Rabbimiz! Ramazan hürmetine dünyanın mazlum coğrafyalarında zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Bizi affet, bizi bağışla.

Sen merhametlilerin en merhametlisisin. 

Ebedi kurtuluşa ve ebedi mutluluğa vesile olması duasıyla, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.