İstanbul ‘Sözleşmesi’nden’ ÇIKIŞ!

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu İstanbul Sözleşmesinin Türkiye tarafından feshedilmesi üzerine "İstanbul ‘Sözleşmesi’nden’ ÇIKIŞ!" başlığıyla basın bildirisi yayınladı.

İstanbul ‘Sözleşmesi’nden’ ÇIKIŞ!

“Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, Allah'a itaatkâr erkeklerle Allah'a itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, kalpleri ürperen erkeklerle kalpleri ürperen kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar ve Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar. İşte onlar için, Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır." (Ahzab suresi 35)

Bu toprakların kadim kültürünün hilâfına “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “cinsel yönelim” gibi kavramlarla cinsiyetsiz bir dünya inşa etmek için sürdürülen küresel projenin yaptığı önemli bir hamleydi İstanbul Sözleşmesi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnâmesiyle milletimizin sinesinde meşruluğunu yitirmiş bu sözleşmeden çıkılması büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur.

Aynı zamanda toplumsal barışın çıkış noktası olarak düşündüğümüz bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Medeniyetimizin ve İslâm dünyasının gönlünde ayrı bir kimliğin nişânesi olan şehr-i İstanbul’un ismini de gölgeleyen bu sözleşmenin kaldırılması, uzunca bir süredir sağduyulu yürütülen sabırlı bir çalışmanın neticesi olması itibariyle de ayrı bir memnuniyet vesilesidir.

Milletimizin bu kapsamdaki beklenti ve taleplerinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmesi büyük bir ferâset ve basîret örneği ve hayırlı bir imza olarak tarihteki yerini almıştır.

Erkek için de kadın için de iyilik ve mutluluğun ancak Allah’ın Kur'an'da bildirdiği inanç, ahlak ve hukuk esaslarına uymakla mümkün olacağının bilinciyle, toplumsal değerlerimizin temel direği ailemizi ve kadınlarımızı korumak hepimizin temel görevidir. Bizler toplum olarak ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ hadîs-i şerifinde olduğu gibi kadına değer verdiğimiz takdirde kanunlarımızın çerçevesi aileyi, kadını ve çocuğu koruyup kollamada hukûkî olarak yeterli olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir sözleşmeye ihtiyaç olmayacaktır.

Takvâ zemininde kadın ve erkeği aynı sorumluluk bilinciyle kabul eden inancımızın verdiği adalet şuuruyla hareket etmek bir mecburiyettir. Kadına, çocuğa ve mazluma yapılan her türlü şiddet ile mücadele etmek başta devletimiz olmak üzere herkesin sorumluluğundadır.

Mehmet DEVELİOĞLU

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı