316. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfî istek ve arzularına uymayın.” (Maide:77)

316. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ