305. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Biz yalnız Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz.” (Maide:59)

305. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ