284. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Bugün size iyi ve temiz nimetler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helâldir; sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir... (Maide;5)

284. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ