274. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. (Nisa 164)

274. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ