2. Erdemli İş Adamı Okulu / MÜSİAD Ruhu

2. Erdemli İş Adamı Okulu / MÜSİAD Ruhu

Erdemli Hayat Projesi kapsamında düzenlenen Erdemli İş Adamı Okulu, iş dünyasında erdemli insan modelinin öne çıkartılmasının gerekliliğine inanan ve ahlaki standartların bir üst seviyesi olan erdem kavramını insan hayatının merkezine konumlandırmayı amaçlayarak UTESAV, MÜSİAD ve LIBE (Lariba Institute of Business and Economics) iş birliğiyle düzenlenmektedir. Birincisinin 2017 yılında gerçekleştirildiği ve 6 hafta 12 derslik bir program olan Erdemli İş Adamı Okulu’nun 22 Aralık 2018 tarihi itibariyle ikincisi başlatılmıştır.

Açılış konuşmalarını UTESAV Başkanı Mehmet Develioğlu ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yaptığı eğitimlerin ilk konuğu MÜSİAD Ruhu konusuyla, MÜSİAD Kurucu Başkanı Sn. Erol Yarar oldu. Her uyanışımızın bir sebebi olduğunu ifade eden Yarar, sözlerine şöyle devam etti: “MÜSİAD’da olmak bir bilinç işidir ve MÜSİAD herhangi bir iş adamı derneği değildir. Bir menfaat amacı güden kuruluş da değildir. MÜSİAD içinde Allah’ın rızasını kazanma arzusu barındıran bir doğuştur. Bu anlamda bizi farklı kılan değerlerin farkında olmamız gerekir. Eğer farkında olmaz isek bir balık misali sudan çıkınca suyun değerini anlarız. MÜSİAD bir uyanış ve şuurun neticesinde ortaya konmuştur. Arzu ederiz ki MÜSİAD’ın her neferi bir şuur ve bilinçle üye olsun ve bu şuurla çalışsın. İşte o zaman biz Allah bilinciyle uyanır, yaşar ve ölürüz. Dünya iktisadında Müslümanların zafiyetlerini ortadan kaldıracak neferlerin adı iş adamlarıdır ve bu iş adamları zayıftır. Dolayısıyla bunu güçlendirecek bir yapıya ihtiyaç vardır düşüncesiyle Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini kurduk. Niyetler halis ise ve bir amelde Allah’ın rızasını kazanma arzusu varsa bu takvaya uygun bir ameldir.” Erdemli iş adamının bir sebep değil sonuç olduğuna değinen Yarar, bu sonuca ulaşmak için takvalı ve emin olmamız gerektiğinden bahsetti.

Konuşması dâhilinde Karz-ı Hasen konusuna da değinen MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Müslüman iş adamlarının birbiriyle yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmasına vurgu yaparak Allah’ın methettiği en güzel borç karz-ı hasen, en güzel borçlanmadır diyerek şöyle devam etti: “Karz-ı Hasen’de hiçbir fazlalığın talep edilmesi söz konusu değildir. Karz-ı Hasen, fazlası olanın Allah’ın rızasıyla kendi fazlasını, ihtiyacı olan kardeşiyle paylaşma fiilidir. MÜSİAD karz-ı hasen sandığını bu amaca hizmet etmek için kurmuştur ve bu yapı ihtiyacı olanın da, bu ihtiyacı karşılamak için veren el olmanın da gizlendiği bir yapıdır. Bu bağlamda biz borç baskısı altında zulme uğrayan kardeşlerimizi bu bataklıktan kurtarmak ve bu zulmü engellemek için bu yapıyı kurduk.”

Erol Yarar kendi değerlerimiz üzerinde yükselmemiz gerektiği vurgusuyla konuşmasını bitirdi ve eğitim soru cevap bölümüyle nihayete erdi.