2. Erdemli İş Adamı Okulu / Katılım Felsefesi ve İnsani Finans

2. Erdemli İş Adamı Okulu / Katılım Felsefesi ve İnsani Finans

29 Aralık 2018 tarihli Erdemli İş Adamı Okulu’nun ikinci oturumdaki konuğu Katılım Felsefesi ve İnsani Finans konusuyla Temel Hazıroğlu oldu.

Temel Hazıroğlu sunumunun başında insanlığın ve dünyanın gidişatına değinerek, dünyanın materyalizmin kıskacı altında olduğunu, insanın doğasından koparılarak metalaştırıldığını ve materyalist iktisadın insanı acizleştirdiğini belirtti. Materyalizmin kıskacından kurtulmak için yeni bir söz söylemek yarını inşa gayesi içinde olmak ve yeni bir anlayış getirmenin zamanının geldiğine inanan Hazıroğlu, 3 temel nokta üzerine durdu: ‘’İnsana ve hayata dair (ahsen-i takvim), topluma dair (Millet-i İbrahim), eşya ve dünyaya dair anlayışımızı hakikat üzerinden geliştirmemiz gerekir.” açıklamasında bulundu.

Tarihi ve sosyolojik açıdan son iki yüz yılı değerlendiren Hazıroğlu Batı’nın akılla buluşurken Doğu’nun akıldan uzaklaştığını; Batı yükselirken Doğu’nun düşüşe geçtiğini ifade ederek toplumda iki ana akımın ortaya çıktığına değindi: ‘’Var olan en büyük güce özenme (Batıcılık) ve tarihe ve tarihteki en büyük güce özenme (Muhafazakârlık).” Sonuç olarak bu iki akımın da kurtuluş için bir yol haritası olmadığının altını çizen Hazıroğlu, kurtuluşun kendimize gelmekle, hakikat üzerinden kendimizi keşfetmekle, aklıselim ile kalbi selimi buluşturmakla ve hakikat ile geleneğin ışığında insanlığı yeniden diriltmekle mümkün olacağını söyledi.

İktisat anlayışı bağlamında insanın hayata katılarak, harekete geçerek anlam ve huzur bulduğunu belirten Hazıroğlu “Hayat katılımdır, katılım hayattır bugünkü iktisat kapitalizmin ürünüdür, ilimden önceyse ideolojiydi. İslam İktisadında ise gaye sadece kâr değil hizmettir. Üretimi geliştirmek, çalışmayı artırmak ve paylaşımı yaygınlaştırmaktır.” dedi. Bu bağlamda tek kurtuluşun Katılım Felsefesi ve Katılım Ekonomisi olduğunu vurgulayan Temel Hazıroğlu, katılım ekonomisinin ahlakı temel aldığını ve buradan hareketle sosyal, siyasal ve ekonomik alanla ilişki kurduğunu ifade ederek oturumu soru-cevap kısmıyla sonlandırdı.