2. Erdemli İş Adamı Okulu / İş Ahlakı

2. Erdemli İş Adamı Okulu / İş Ahlakı

29 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen Erdemli İş Adamı Okulu’nun ikinci haftasında ilk konuğu İş Ahlakı konusuyla Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak oldu.

Erdem kavramını iyilik yapma yeteneği olarak tanımlayan Prof. Dr. Ömer Torlak, bu kavramın öğrenme yoluyla kazanılarak davranışlara yansıdığını ifade etti. Bu bağlamda ahlak kavramının ilgilendiği dürüstlük, doğruluk ve adalet sorunlarına değinerek “Erdemli Olmak, hayatı hizalı yaşamaya çalışmaktır.” açıklamasında bulundu.

Ferdin ahlak pusulasının değer verdiği şeyler ve en önemli inançları etrafında şekillendiğini söyleyen Torlak, değerler ile evrensel ilkelerin tutarlılığına vurgu yaparak evrensel ilkelerin evrenselliği kabul edildiğinde bireysel değerlerin ilkelere göre öncelik sırasının gözetilmesini ve ilkelerle çatışan değerlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İş Ahlakı bağlamında modernizmin ahlak öğretilerinin temel parametrelerine sunumunda yer veren Ömer Torlak, bu parametrelerin başarı fetişizmi, çabalamadan elde etme kolaycılığı ve ahlaki değerlerin kökenini dini değerlerden uzaklaştırma çabası olduğunu belirtti. Bu anlamda çalışma ve başarmanın değerli olabilmesi için insanı değerli kılmak; hem kendini hem de başkalarının yetişmesi ve gelişmesine katkıda bulunmak, bireyler arasında dayanışmayı güçlendirmek ve eser bırakmanın önemine vurgu yaptı. Aynı şekilde ticarette erdem kavramının şekillenebilmesi için ahlaklı olmak ve erdemli davranış sergilemenin gerekliliğini dile getiren Torlak’ın sunumu katılımcıların soruları ve katkılarıyla sona erdi.