2. Erdemli İş Adamı Okulu / Faizsiz Mali İşlemler

2. Erdemli İş Adamı Okulu / Faizsiz Mali İşlemler

05 Ocak 2019 tarihli Erdemli İş Adamı Eğitiminin ikinci oturumunun konuğu Faizsiz Mali İşlemler konusuyla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Bayındır oldu.

“Makasıd-ı Şeria’nın beş temel esasından biri de malın korunmasıdır” diyerek derse başlayan Servet Bayındır, ‘’Allah’ın sizin için ayakta durma /geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.(Nisa Sûresi 5)” ayetine vurgu yaparak, ayette geçen ‘gıyamen’ kavramından hareketle malın insanlığın omurgası olduğunu ifade etti. Malın gerçek sahibinin Allah olduğunu ayetlerle açıkladıktan sonra insanın mal üzerinde emanetçi olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ilgili ayetlerden delil göstererek belirtti. Yine malda asıl olanın helal ve temiz olmak olduğunu hatırlatan Bayındır, meşru ve gayrı meşru mal edinme yollarına da sunumunda yer verdi.

Ekonomik ve finansal sistemin temelini ticaretin oluşturduğuna değinen Bayındır, ticaretin ilk basamağı olan bey’ kavramını ‘bir malı başka bir mal ile ebedi olarak değiştirmek’ olarak açıkladı ve faizle bey’ akdinin farkına değindi. “Allah alışverişi helal faizi haram kıldı. (Bakara Sûresi 2/275)” ayetinden hareketle faizi “(eylem olarak) aynı niteliğe sahip iki malı farklı miktarlarda değiştirme eylemi, (hasılat olarak) aynı niteliğe sahip iki malın (genelde araya vade konularak) farklı miktarlarda değiştirmesinden elde edilen hasılat/farktır.” şeklinde tanımladı. Bugün gelinen noktada faizli bankacılığın ve faizsiz bankacılığın finansal sistemdeki rolü konusuna değinen Bayındır, katılımcıların sorularını cevaplayarak oturumu sona erdirdi.