2. Erdemli İş Adamı Okulu / Erdemli İş Adamı Modeli

2. Erdemli İş Adamı Okulu / Erdemli İş Adamı Modeli

05 Ocak 2019 tarihli Erdemli İş Adamı Eğitiminin ilk oturumunun konuğu Erdemli İş Adamı Modeli konusuyla Prof. Dr. Hamdi Döndüren oldu.

“Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin”(Maide Sûresi 5/1) ayetiyle derse başlayan Prof. Dr. Hamdi Döndüren Müslümanların yaptıkları anlaşmalara uymasının zorunlu olduğunu, zorunluluğu ortadan kaldıran tek şartın helalin harama, haramın helale çevrilmesi sonucu olacağını belirtti. Sözün ve akidin öneminden bahseden Döndüren “Şüphesiz verilen sözde sorumluluk vardır ama söz akit derecesinde değildir.” dedi. Borçların yazıyla kayıt altına alınması gerektiğini, borçlunun ödemeye niyetli olduğu halde elinde olmayan sebeplerden dolayı dara düştüyse ödeme konusunda serbest bırakılmasının dinimizce daha uygun bir davranış olduğunu belitti. Aynı şekilde borçlu, borcunu ödemeye niyet etmiş, fakat vefat etmişse ve geride bıraktığı para ödemesini karşılamıyorsa ahirette borçlarının silineceğinin, eğer ödemeye niyeti yoksa alacaklısıyla ahirette karşı karşıya kalacağının önemini ayet ve hadislerden örnekler vererek vurguladı ve buradaki temel kaidenin niyet üzerinden ortaya çıktığının altını çizdi. 

İslam’da serbest piyasa ekonomisinin esas alındığını belirten Döndüren, Peygamber Efendimizin asrı saadet döneminde piyasaya müdahale etmek istemediğini fakat arz talep dengesini netleştirerek fiyatların ortalama bir seviyeye çekilmesinden, haksız fiyat yükselişine sebep olan etkenlerden şiddetle uzak durulmasını istediğini açıkladı. Herhangi bir konuda ihtilaf yaşandığında Allah’a ve Resulüne başvurulmasının önemine değinen Döndüren bir diğer önemli konunun da “Müslümanların işleri aralarında şûra iledir” ilkesinden hareketle istişare olduğunu belirtti. İşi bilene danışıp karara varıldıktan sonra ise Allah’a tevekkül edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Müslümanların ticarette olmasının ehemmiyetine değinen Hamdi Döndüren, valilere konuyla ilgili mektup gönderen Hz. Ömer’in  “Helali haramı öğrenmeden ticaret yapmasınlar” sözüne vurgu yaparak Osmanlı Dönemi’ndeki ahi teşkilatlarının, loncaların ve günümüzdeki ticaret odalarının bu bağlamdan yola çıkarak oluşturulmuş yapılar olduğunun altını çizdi ve oturumu soru-cevap kısmıyla sonlandırdı.