2. Erdemli İş Adamı Okulu / Erdemli Hayatın İtikâdî Boyutları

2. Erdemli İş Adamı Okulu / Erdemli Hayatın İtikâdî Boyutları

19 Ocak 2019 tarihli Erdemli İş Adamı Okulu’nun ikinci oturumdaki konuğu Erdemli Hayatın İtikâdî Boyutları konusuyla İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül oldu.

Erdemli Hayatın İtikâdî Boyutları konusunda Zekat konusunu önceleyen Akgül, zekatın İslam’ın köprüsü olduğunu belirterek bu köprünün alan, veren ve mal olmak üzere üç ayağı olduğundan bahsetti. Alan, veren ve mal konularında dinimizce uygun olan şartları ayrı başlıklar şeklinde işleyen Akgül, hangi malların zekata tabi olup olmadığını, zekat alanın ve verenin hangi şartlar altında olması gerektiğini örnekler vererek açıkladı.

Zekatın Kur’an-ı Kerim’de 42 ayette namazla birlikte zikredildiğini söyleyen Akgül, bedeni ve mali ibadetlerin bir bütünü oluşturduğunu vurguladı. Yaygın algı olarak zekatın ramazan ayında verilmesinin şart olmadığını belirten Başvaiz, “ihtiyaç fazlası malın üzerinden geçen bir yıl hangi güne tekabül ediyorsa kişinin zekat günü odur” dedi. Zekat verilirken fakir akrabadan başlamanın daha münasip olduğunu belirterek zekat verilecek kişinin Müslüman olmasının yeterli olduğunu dile getiren Akgül, borçlu olanın borcuyla birlikte nisap miktarı zekatın verilmesi gerektiğine dikkat çekti ve buradaki önemli noktanın borçluyu borçtan kurtararak onu normal seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi. Kişinin kendi zekatını fert olarak vereceği gibi aynı zamanda bu işi zekat toplayan vakıflar, dernekler üzerinden de yapılabileceğini belirten Akgül, Osmanlı dönemindeki benzer kurumsal yapılardan örnekler verdi.

Güncel meselelerle ilgili hisse senedi zekatı, vergi ve zekat ilişkisi gibi konulara da değinen Mustafa Akgül, oturumu katılımcıların sorularını cevaplayarak sonlandırdı.