Arşiv

387. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in insanlara imana davet yanında, emirlere uyması, Allah’tan başka ilah bulunmadığını ikrar etmesi ve inkârcılar üzerinde koruyuculuk görevi olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

27 Mart 2023 Pazartesi

386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in ayetleri kesin deliller olarak ortaya koyduğunu ve Allah Teâlâ’nın hak ve hidayeti bilip takip edenlere Kur’an-ı açık seçik tanıttığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

24 Mart 2023 Cuma

“RAMAZAN VE İNFAK” BAŞLIKLI PROGRAM PROF. DR. ALİ ERBAŞ’IN KATILIMLARIYLA DÜZENLENDİ

"Ramazan ve İnfak" başlıklı program, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Ramazan ve infak konularının ele alındığı programda ayrıca, afet bölgesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

17 Mart 2023 Cuma

385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in Hakk’a davetini kabul ederek hidayeti bulan kimse kendine iyilik ettiğini, bunun aksine davranan da kendine kötülük ettiğini ve Hz. Peygamber’in bekçi olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

13 Mart 2023 Pazartesi

384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’ın gözle görülür cismanî bir varlık olmadığı hem de zâtından başka hiçbir varlık tarafından O’nun gerçek varlığının ve mahiyetinin bütünüyle bilinip kuşatılamayacağını olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

6 Mart 2023 Pazartesi

MEDENİYETİMİZE VURULMAYA ÇALIŞILAN BİR DARBE: 28 ŞUBAT

28 Şubat, milletimizin son 60 yıldır yaşadığı darbelerin en ağırı ve topluma en çok zarar verenidir. "Post modern darbe" gibi tanımlanmış, yönetimi ele geçirmenin yanı sıra topluma nizam vermenin de adıdır.

28 Şubat 2023 Salı

383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’tan başka ilah bulunmadığını, yalnız O’na kulluk edilmesi gerektiğini, rızıklandıranın O olduğunu, güvenilip dayanılacak ve sığınılacak olanın da O’ndan başkası olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

27 Şubat 2023 Pazartesi

382. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Yüce Allah’ın bütün varlıkları, gökleri ve yeri kısaca bütünüyle evreni benzersiz bir şekilde yarattığını ve herhangi bir varlığı O’na ortak koşmanın son derece anlamsız olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

20 Şubat 2023 Pazartesi

381. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, aynı yağmurla sulandığı halde çeşitli türlerde bitkilerin tabiatın sonucu olmayıp Allah’ın eserleri olduğunu bildiren ve Allah’a ortak koşulmasının ne kadar çirkin olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

13 Şubat 2023 Pazartesi

380. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, yıldızların kozmik düzeninden bahseden ve başlı başına büyük bir mucize olan insanın yaratılışını Yüce Allah’ın kudretinin nişanesi olarak zikreden ayetleri birlikte okuduk.

6 Şubat 2023 Pazartesi